Verslui » Įmonės turto draudimas

Įmonių turto draudimas yra draudimo paslauga, skirta sumažinti galimus nuostolius, patirtus dėl įmonės turto sugadinimo ar sunaikinimo.

Apdrausti galima:

  • pastatus, jų inžinerinę įrangą, investicijas į pastatus;

  • įrenginius, įrankius, baldus, inventorių, kompiuterinę įrangą, reklaminius stendus;

  • pagamintą produkciją, žaliavą, kurą, prekes, nebaigtą gaminti produkciją;

  • numatomas investicijas;

  • grynuosius pinigus ir kitas vertybes;

  • gyvenamųjų namų bendrąsias patalpas.

plačiau