Verslui » Laidavimo draudimas

Laidavimo draudimas atlygina nuostolius nukentėjusiajam dėl apdraustojo sutartinių prievolių nevykdymo arba dėl netinkamo vykdymo pagal statybos, prekių ir paslaugų teikimo sutartis.

Laidavimo draudimo rūšys:

  • Pasiūlymo laidavimo draudimas. Šio draudimo objektas yra draudėjo prievolė įvykdyti pasiūlymus, pateiktus užsakovo vykdomam pirkimo konkursui;

  • Atlikimo laidavimo draudimas. Šio draudimo objektas yra draudėjo prievolė įvykdyti savo įsipareigojimus užsakovui pagal rangos sutarties sąlygas;

  • Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimas. Šio draudimo objektas yra draudėjo prievolės užtikrinimas dėl avansinių apmokėjimų, numatytų rangos sutartyje;

  • Garantinio laikotarpio laidavimo draudimas. Šio draudimo objektas yra draudėjo prievolių užtikrinimas pagal su užsakovu sudarytą sutartį (pavyzdžiui, rangos darbų defektų, atsiradusių, dėl rangovo kaltės, ištaisymas garantinio laikotarpio galiojimo metu).

plačiau