Verslui » Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas atlygina žalą padarytą tretiesiems asmenims ir projekto užsakovui kuri atsirado sutarties galiojimo metu, ir garantinio laikotarpio metu (laikotarpis negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą).

Draudimo objektas yra statinio projektuotojo civilinė atsakomybė už padarytą žalą statytojui (užsakovui) ir tretiesiems asmenims. Pagrindinio statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas apima ir jo subrangovų civilinę atsakomybę. Įstatymų nustatytais atvejais, kai nėra pagrindinio statinio projektuotojo, privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu privalo draustis visi statinio projektuotojai.

plačiau